TFT LCD дисплей с резолюция 320x240 за
RASPBERRY PI

Проекта е взаимстван от следната публикация: SpritesMods.com

RASPBERRY PI е компютър с размерите на кредитна карта, чиято цена само е около 35Euro. Това го прави изключително достъпен за много широк кръг от хора.

Въпреки ниската си цена той е снабден със SoC BCM2835 на фирмата Broadcom, който съдържа в себе си доста мощен ARM1176JZFS процесор работещ на 700MHz, модул за операции с плаваща запетая, Videocore 4 графичен процесор способен да плейва видео с BluRay качество използвайки кодек h264 при 40MBit/s скорост на потока и богат набор от периферия. За съжаление обаче е нужен телевизор или монитор за извеждане на информацията.

Този проект показва как телевизора може да бъде заменен с TFT LCD дисплей с резолюция 320x240, която е достатъчна за представяне на текстова и дори и графична информация.

Подобни дисплеи са доста разпространени и евтини. Могат да се намерят в Ebay за около $20. Единственият им недостатък, е че се нуждаят от поне 21 входно изходни линии за комуникация. 16 бита за данни, SC, RS, RD, WR, RESET

В проекта този им недостатък е избегнат, като вместо паралелен трансфер на данни се използва SPI шина. По този начин са нужни само 3 линии за комуникация.

Като недостатък може да се посочи, че при използване на серийна комуникация се постига доста малък брой кадри в секунда. Но това не пречи дисплея да може да се използва за показване на не много динамична информация.

В допълнение към дисплея има и touch panel който може да замени мишката и дори клавиатурата нужни за въвеждане на информация. За комуникация с него са нужни още 3 линии.

Първата стъпка е изграждането на преобразувател от серийни (SPI) към паралелни данни, чиято принципна схема е:

Малко обяснение за това как работи схемата:

Серийните данни постъпват през SPI_MOSI по предният фронт на SPI_SCLK в каскадно свързаните преместващи регистри CD4094. Когато е разрешен чрез SPI_CS0 брояча CD4040 брои до 32 като след 16-я клок изхода Q5 отива в състояние 1. В това състояние всяка промяна във вътрешното състояние на преместващите регистри се отразява и на паралелните им изходи. След 32-я клок състоянието на Q5 преминава в 0 и в този момент вътрешното състояние на преместващия тегистър се "застопорява" към паралелните му изходи. В същият този момент се разрешава въвеждането на данните в LCD-то чрез неговия CS вход.

По този начин при изпращане на 4 байта към SPI шината се трансферират 16 бита данни и управляващите сигнали (CS, DC, RD, WR, BL_CNT) към LCD дисплея. Използвайки тази схема се повишава скоростта на трансфер на блокове от данни каквито са променените страници от фрейм буфера защото не е нужно селектиране на SPI шината(доста бавен процес) за всяка изпращана дума към LCD-то.

Следващата стъпка е да се напише драйвер за гореописания конвертор. Или да се използва вече готов такъв, който можете да намерите тук и просто да копирате всичко на SD картата на Raspberry-то

Ако искате да следвате дългият път можете да следвате следващите инструкции:

1. Следват се инструкците описани тук, като преди компилирането се прилага следният пач ssd1289-linux.3.6.11.diff върху сорсовете с командата "patch -p1 -i ssd1289-linux.3.6.11.diff" изпълнена от директорията ~/linux

2. Във файла /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf се коментира реда blacklist spi-bcm2708

3. Във файла /etc/modules се добавя ред със съдържание ssd1289

4. След рестарт модула ssd1289 би трябвало да се е заредил успешно. Това може да се провери с командата "lsmod | grep ssd1289"

5. Най-лесно работоспособността на LCD дисплея може да се провери като конзолният изход се пренасочи към новият фреймбуфер с командата "con2fbmap 1 1" или стартирайки X на новият фреймбуфер с командата "FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startx"

6. Ако искаме това пренасочване да стане още при зареждане на системата трябва да променим съдържанието на файла /boot/cmdline.txt на следното: "dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fbcon=map:1 fbcon=font:ProFont6x11"

Коментари:

cherrybombas написа на 2013.10.31 в 10:14 следното:

hi, ebay sale this Touch TFT LCD Display Module with SPI Interface. I think this is really nice, but I want to know, can I use the driver with this LCD??
thanks

Emad написа на 2013.10.29 в 08:16 следното:

Hi Valdodov,

 

I have followed the schematic and every thing seems to be in order. However, CE0 is always high, which resets the Binary counter. Is that supposed to be the case ? 

valdodov написа на 2013.10.13 в 12:38 следното:

Hi joe and Alan,

Q5 goes LOW (this activates LCD's CS) after 16 clocks and stays in this state for next 16 clocks. After 32th clock everything latches to the LCD.

Alan написа на 2013.10.10 в 08:39 следното:

if like Joe mentioned here. You said 16 clock cycles of the SPI. How can it be possible for the 3rd shift register have anything in it ?

 

I am just curious . Thank you

joe написа на 2013.10.10 в 07:06 следното:

I congratulate you on the project. However, i want to clarify. isnt Q5 in the ripple counter every 32 not 16?

 

Kush P написа на 2013.09.29 в 12:21 следното:

Hi Valdodov,

I am trying to get this LCD to setup with my raspberry pi, but I don't have any experience in either how the Pi environment works or where I need to go to change those files. 

Is it possible to do if I have raspbian installed on my Pi? If so, is it possible for you to walk me through at least maybe through the beginning process of setting up the config and kernel files?

I would really appreciate it if you could help me out.

Thanks,

Kush

qdow написа на 2013.09.24 в 09:30 следното:

Hi ,  I have ITDB02-3.2S LCD with SSD1289 Controller , can I used your driver? thanx

chou.aieb написа на 2013.09.05 в 04:06 следното:

hey ,first of all thank you for the tutorial ,most informative.
i have a problem though ,i  have a 2.8" 18-bit color TFT LCD with touchscreen breakout board with a ILI9325 controller from adafruit ,here is the link for it :http://www.adafruit.com/products/335

here is two photo of the display's pins :adafruit 2.8" TFT touch screen
dfrom what i've come to understand is that this display needs 8 pins wired for the data input output,4 for the touch screen,4 for the control inputs,backlight and power ofcourse
but i still can't get it to work ,how to wire the data and control pins to a raspberry pi model B ,do i have to wire them to gpios of my choice,and when loading the fbtft module assign them one by one ? and if so what module should i use.
ps:i've tried this and didn't work
can any one please help with this ,its really important
thanks in advance

valdodov написа на 2013.08.25 в 10:35 следното:

Hi hikmet,

The answer is - nowhere.

You can't read from the LCD. You can only write to it.

hikmet написа на 2013.08.22 в 11:24 следното:

Hi Valdodov,

 

Where do we connect the RD pin from 74HC4094

valdodov написа на 2013.07.26 в 08:22 следното:

Hi Ramses Leon,

the easiest way is first to apply the patch and then modify drivers/video/ssd1289.c file. After that you can compile the kernel.

The PEN_DOWN_STATE_PIN is defined in arch/arm/mach-bcm2708/bcm2708.c file you could change it to:

#define PEN_DOWN_STATE_PIN 11

valdodov написа на 2013.07.26 в 08:16 следното:

Hi Efel Nava,

the linux touch screen driver ads7846 supports both ads7846 and ads7843 chips.

The only thing you have to do is to specify correct chip in struct ads7846_platform_data 

static struct ads7846_platform_data ads_info = {
   .model = 7843,

   ..........

}


This structure is placed in arch/arm/mach-bcm2708/bcm2708.c file. If you appply my patch you will find it.

Ramses Leon написа на 2013.07.24 в 07:24 следното:

Hi,

I want to try the same with a 16-bit ILI9320 controller and a TSC2046 TP controller (it suppose to be the upgrade version of the ADS7846).

I have some questions,and I hope you could answer.

I'm new in the driver development so I do not know if I can just modify the .diff you provide with the registers and init sequence of the ILI9320 and later compile using your instructions.

Also how do you define that the PEN_DOWN_STATE_PIN is in the GPIO #11 (like in your diagram) instead of the #17 in the .diff

Thanks in advance

Efel Nava написа на 2013.07.24 в 02:23 следното:

Greetings,

 

First of all I want to congratulate your great job and thank you for sharing your knowledge. I'm currently trying to do the same. I was able to connect a ILI9325 2.4" but I has no idea of how to apply the touch panel driver. As I can see, you have touch screen support, but I have two questions, the driver is for the ADS7846, does your TFT board is built-in that driver? I have a ADS7843 and according to the datasheet is compatible with ADS7846 only if the VREF is modified. Can you give me any suggestion or advise to enable the touch panel?

 

Thanks in advance

valdodov написа на 2013.07.17 в 08:20 следното:

Hi Adam,

I have used +3.3V directly from Raspi.

The reason you have use 3.3V with 74hc4094 is because Raspi's and LCD inputs are not 5V tolerant. 

Adam написа на 2013.07.16 в 06:06 следното:

Hi Valdodov,

did you get all 3,3V from the raspberry? I have a Display with just 3,3V Input and I read that raspis 3,3V can only give 50mA so I better create the 3,3V from the 5V, or? Is there a special reason why to use the Shift things with 3,3V? All 74HC4094 I find can be driven from 2 to 6V.

Great work!

Adam

Luciano написа на 2013.07.13 в 04:26 следното:

Hi I have a 5.0 " TFT LCD touch panel ssd1963 rev 4.3, can I use your board to connect the LCD to my raspberry?

How much does it cost?

valdodov написа на 2013.07.09 в 02:14 следното:

Hi lerppu,

if you want to build the PCB by your self,  then do it.

First learn to use Schematic editor then PCB editor.

I can recommend you KiCad. It is free.

Good luck

valdodov написа на 2013.07.09 в 02:10 следното:

Hi Carlos,

it is possibe.

You should edit arch/arm/mach-bcm2708/bcm2708.c file the part is:

{
  .modalias = "spi-ssd1289",
  .max_speed_hz = 32000000,   // it can be .max_speed_hz = 4000000, which is 4MHz
  .bus_num = 0,
  .chip_select = 0,
  .mode = SPI_MODE_2,
}

Carlos написа на 2013.07.08 в 05:23 следното:

It is possible to decrease the spi bus speed for test circuit with HCF4094 ?

if it is possible, can you tell me how to do?

Thanks!

lerppu написа на 2013.07.05 в 07:32 следното:

Hi,

Is there any chance you could share the pcb design, i have hard time routing the design i made of your schematic (i'm complete beginner) but would want to build it myself.

valdodov написа на 2013.06.30 в 02:17 следното:

Hi Stefan Stoichev,

If you want I can sell you ready for use PCB. If you want LCD too you have to wait about a month for delivery.

Stefan Stoichev написа на 2013.06.29 в 05:05 следното:

Hi Vlado,

do you have plans to sell pre-made, ready to connect modules? 

Thanks!

Stefan

valdodov написа на 2013.06.28 в 11:55 следното:

Hi Theodore Flokos,

please write me to the e-mail: valdodov@gmail.com

Theodore Flokos написа на 2013.06.27 в 03:07 следното:

Hello I wanted to ask you how much this board costs ready to use ? and if not ready to use at least with surface mount components soldered 

and provided the other compoenents too ? 

 

valdodov написа на 2013.06.25 в 10:06 следното:

Hi Patrick,

they should work perfetly.

Patrick написа на 2013.06.25 в 09:32 следното:

Hi.  I've been following your work with these screens, and I'm inspired to try this project myself.  I currently have six screens (linked below) laying around and I'd love to be able to connect one to a raspberry pi.  They are slightly different than the screen you are using, but they have the same lcd controller.  Do you think it could work?

"http://www.ebay.com/itm/261053931637?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649"

Thanks,

Patrick

R. Weerts написа на 2013.06.23 в 04:42 следното:

Hello Valentin,

Great work figuring this out! Would you be so kind as to contact me regarding an order? I don't see any way of contacting you.

reinierweerts (at) gmail.com

Thank you in advance,

Reinier

Jose написа на 2013.06.21 в 09:47 следното:

hello,
I am very interested in buying one of your pcb.
How do I??
Greetings.
DVDint@ymail.com

valdodov написа на 2013.06.20 в 04:52 следното:

Hi Zaini Hafid,

i can't understand your question

valdodov написа на 2013.06.20 в 04:51 следното:

Hi André Moreira,

it is not possible to use I2C instead SPI bus because it is very slow

Zaini Hafid написа на 2013.06.18 в 12:56 следното:

is any setting again in rapsberry when I buy  LCD module + SPI to parallel converter??? I really need this module

André Moreira написа на 2013.06.18 в 10:19 следното:

How difficult is to use i2c instead of SPI? I have some i2c port expander that supposedly can do the same thing of c4094.

Gilles написа на 2013.06.16 в 01:31 следното:

Hi ,

i'm interested by making what you've done.

i have a question : is it possible to do the same adaptation with a 7" tft display touchscreen sold for arduino mega or due?

thanks

picture attached

Tft

valdodov написа на 2013.06.11 в 05:00 следното:

Hi Mickey,

As I wrote before the price for PCB only is 15EURO. On this PCB you can mount SPI to paralel converter, IO expander, Real time clock and DS2482 I2C to one wire converter.

If you want all of them soldered to the PCB we can discuss the price.

    

Mickey написа на 2013.06.10 в 11:26 следното:

Hi again,

what is the price and how do I pay. Do you have pictures?

Thks

Mickey

valdodov написа на 2013.06.10 в 08:01 следното:

Hi Mickey,

you are correct for the PCB.

If you want I can sell one to you.

Mickey написа на 2013.06.09 в 12:20 следното:

Hi Valdodov,

you gave a price below for the serial to parrallel convertor- do you sell a pcb?

Thks

Mickey

Araico написа на 2013.06.06 в 06:00 следното:

Hello Valvodov,

I am looking for a LCD with touchscreen solution to connect to the Raspberry PI ....resolution around 320x240 or even higher but on a 4,3 inch or 5 inch screen.

DO you have a solution and how much could it cost ?

Best regards,

Araico

valdodov написа на 2013.06.04 в 02:55 следното:

Hi Gregor,

Please read the text, and not just watch the video.

valdodov написа на 2013.06.04 в 02:53 следното:

Hi jose

The price of LCD module + SPI to parallel converter is 30EURO.

The price of SPI to parallel converter only is 15EURO.

If you want express delivery you have to pay its price.

Gregor написа на 2013.06.03 в 11:29 следното:

hi valdodov.

i have a 3.2 TFT LCD from SainSmart http://www.sainsmart.com/sainsmart-3-2-tft-lcd-display-touch-panel-pcb-adapter-sd-slot-for-arduino-2560.html which I'ld like to connect to my Raspberry Pi.

In your video I only see a standard GPIO Cable plugged into the Pi (with 26pins). The 3.2 TFT has 40 Pins so I must use Jumper wires instead of that cable.

Or do you use any adapter kit/board between Raspberry and the TFT?

Thanks in advance,

greetz Gregor

i need lcd написа на 2013.06.02 в 08:56 следното:

I want to buy one of those screens ready to use

jruizdecastilla@hotmail.com

regards

jose

valdodov написа на 2013.05.27 в 08:33 следното:

Hi Jan Pacák,

1. Yes you can run SPI on 16MHz.

2. Yes you should connect RS with DC

3. For back light - you can connect LED-A to +5V through current limiting resistor.

4. You should use pin 3 of SN74HC4040N for Strobe/LCD_CS as it is shown on the circuit above.

Jan Pacák написа на 2013.05.27 в 12:51 следното:

Hello, thank oyu for this project.

I tried to follow, but I'm not successfull. I carefully conected everything on breadboard.

a) Am I capable to run 16MHz on breadboard? I have no osciloscope, so I'm quite blind. I think I have to practice a bit of soldering...

b) I have little bit different display,i have same pinout as described here: http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=3.2%22_TFT_LCD_Screen_Module

The biggest differencies are

b1) PIN4 RS - this should be connected to DC?

b2) BL_CNT - there is no souch a pin, in forum is written, that this should keep backlight on/off - i assume i shoould add mosfet to drive led-a pin by this.

C) I bought SN74HC4040N, the pin Q5 is on pin 2, should i connect this to pin 2?

THnak you for your naswers.

Jan

valdodov написа на 2013.05.23 в 11:44 следното:

Hi Nick,

On first look it is possible.

Please give me a feedback if you succeed. It looks that this shift registers are faster at 3.3V than 4094.

Nick написа на 2013.05.23 в 10:56 следното:

Hi!

Can I use the 74HC595 8-Bit shift register to build the SPI to Parallel converter?

TY.

X
valdodov написа на 2013.05.23 в 02:39 следното:

Hi flex,

it is strange. Did you connect LED directly to SPI_SC0 or in series with a resistor? 

I don't understand this "all the four IC's are feeded with 3.3V. the 4094s and the 4040 on its VCC-pins to 3.3V AND to GND through the cap". 

The capacitors should be connected in parallel to the IC's power supply.

That means +3.3V should be connected to pin 16 of the IC's and GND should be connected to pin 8 of IC's.

valdodov написа на 2013.05.23 в 02:19 следното:

Hi P3T3,

you should read very carefully code in ssd1289.c file. 

change this

static struct fb_var_screeninfo ssd1289_var __initdata = {

  .xres = 320,
  .yres = 240,
  .xres_virtual = 320,
  .yres_virtual = 240,
  .width = 320,
  .height = 240,
  .bits_per_pixel = 16,
  .red = {11, 5, 0},
  .green = {5, 6, 0},
  .blue = {0, 5, 0},
  .activate = FB_ACTIVATE_NOW,
  .vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED,
};

I hope that it will solve your problem.

flex написа на 2013.05.23 в 09:46 следното:

hi valdodov,

the LED goes to SPI_CS0 and GND. so far i got no correct output without this LED. this is pretty strange for me.
i also got blinking LEDs on every single data-line wich goes to the LCD (D0-D15)
all the four IC's are feeded with 3.3V. the 4094s and the 4040 on its VCC-pins to 3.3V AND to GND through the cap. the OE-pins of the 4094s to 3.3V as well.

i also tried to connect LCD's BL_CNT directly to +5V. no success.

i just mean the command starting with FRAMEBUFFER :) it's a variable, i know

X
P3T3 написа на 2013.05.23 в 09:14 следното:

Hi Valentin,

can you explain to me how to change size of framebuffer data blocks? Now they are 2048, but I need size in multiple of 240 (for example 3840 = 16*240). My device uses ILI9327 which is a bit specific with memory management. I have started wiring and coding with your circuit and patches and everything works except data transfers from framebuffer memory to LCD memory. My results are on Raspberry Forum

Thank you very much

valdodov написа на 2013.05.23 в 08:03 следното:

Hi flex,

how exactly did you connect this LED?

What is the supply voltage of 4040 and 4094? It should be 3.3V.

P.S. There is no "FRAMEBUFFER" command. It is a shell variable. Before start X (startx) you should set this variable (FRAMEBUFFER=/dev/fb1)

flex написа на 2013.05.22 в 04:14 следното:

hi valdodov,

thanks for your help. now my lcd has an output. but its a bit strange. sometimes the console works fine, but sometimes there is something like this:

the framebuffer command never has worked for me. only flashing colors.

i also had an LED on the strobe line from the 4040. i noticed that there is no output when i remove this led. something is not set up completely, i think.

do you know how to fix this?

Simon написа на 2013.05.21 в 12:33 следното:

Hello

did you consider to recieve data to Atmega 8 to put them pararel to lcd. Is it possible?

I see that there are enough ports to do taht. SPI is also avaliable...

valdodov написа на 2013.05.21 в 08:02 следното:

Hi elhanan,

if you look carefully you will notice that CS goes somewhere. RD and RESET are not needed for proper operation of the LCD.

elhanan написа на 2013.05.20 в 06:03 следното:


signals CS, RD and RESET in the schematics are Not connected anywhere. shuld thay be like that?

Reagrds!

Elhanan

valdodov написа на 2013.05.20 в 08:18 следното:

Hi Mark,

Can you try to connect LCD's BL_CNT directly to +5V.

valdodov написа на 2013.05.20 в 08:12 следното:

Hi Robert,


can you give me a link to your LCD datasheet?

Mark написа на 2013.05.20 в 12:46 следното:

Hi Valdov. Thank you for putting up the instructions for this.
I have managed to get video to display on my sainsmarts 3.2”, however there is a lot of flickering and the image doesn’t seem bright enough.
Video here;http://www.youtube.com/watch?v=QcjSrGYaI0M
Did you ever experience this before? Or have any advice?


My setup;
M74HC4040B1R
 http://www.newark.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=89K0902
74HC4094N
http://www.newark.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=07WX3748


5v to TFT
3.3v to ICs
Reset through 10k resistor
the diode I am using is 1N4001.  If I remove it, I get the same results.

Robert написа на 2013.05.19 в 05:10 следното:

Hi Valdodov!

 

After few hours of working i made circuit but i've got nothing on lcd. I made connection DC to RS ofocurse.Reset from LCD throw 10kOhm to VCC.

My display has a LE (latch enable) pin - i made connection to VCC. Like it was written in pdf.

After connecting lcd i have data on MOSI, CS0 and SCLK. But my SCLK looks on oscilloscope like packet data. I got some impulses than break. And than so on - impulses and break.

The problem is that there is no data on D0-D15... So i have data, clk and strobe and nothing on data (0-15) pins. Any idea?

Touch panel works - i see impulses on INT and MISO.

Mike Andersen написа на 2013.05.19 в 02:33 следното:
Hi valdodov, I mean an image (jpeg) of the actual data converter you made. I'm a bit new to this, so I'm curious what a finished result should look like.
valdodov написа на 2013.05.19 в 01:56 следното:

Hi Mike Andersen,

what do you mean with "picture"?

valdodov написа на 2013.05.19 в 01:54 следното:

Hi Robert,

 1. BL_CNT controls if BACK LIGHT of the LCD is switched on or off.
 2. Another name of DC (Data/Command) is RS (Register Select). It controls if you are sending data or command to the LCD.
Mike Andersen написа на 2013.05.19 в 01:43 следното:
Thanks for documenting all of this, valdodov, I'm looking forward to trying this myself. Could you please provide a picture of the SPI to parallel data converter? Thanks!
Robert написа на 2013.05.18 в 05:13 следното:

Hello

i found your descirption (it's really ok) but my display do not have BL_CNT and DC. What is that?

Reagrds!

valdodov написа на 2013.05.18 в 10:16 следното:

Hi flex,

 1. Reset pin of the LCD shoudn't be connected to thitd 4094. It should be connected to VCC via resistor.
 2. You don't need RD pin from third 4094 to be connected to LCD because with this SPI to parallel converter you can't read anything from the LCD.
 3. SPI's CS0 is for the converter but CS1 is for touch panel (which also works via SPI bus) and it is connected to LCD.
 4. TX and RX are if you want to buils RS232 converter. You could run console on this serial port. It is very usefull if you don't have connected TV and keyboard to the Raspi. 
 5. I don't understand what you mean...
 6. Ofcourse that you must conect GND from Raspi to the LCD. Also you should connect +5V from Raspi to +5V on the LCD.
flex написа на 2013.05.17 в 05:31 следното:

hi valdodov,

thanks a lot. that's helping me setting the driver up.

but i do have some questions in terms of the wiring to get the lcd working.
1. pin RESET from the third 4094 connects to pin 23 from LCD? according to the lcd data sheet, pin 23 is RESET. because in your wiring diagram RESET connects to nowhere. and pin 23 on the LCD is +5V with resistor. what is right?

2. same for RD from third 4094

3. SPI_SCLK, SPI_MOSI and SPI_CS0 are both connected to circuit AND LCD!?

4. TX and RX are for touch, right?

5. ground behind the diode ist provided or required? i think it's required.

6. and last one: do i use ground (pin 25 from raspberry) on LCD pin 2 and pin 26?

 

sorry for those stupid questions, i'm not so much familiar with electronics. but i try :)

thanks in advance!
flex

valdodov написа на 2013.05.16 в 01:53 следното:

Hi flex,


there are 3 folders in the archive. 

 1. you should replace your /lib/modules and /lib/firmware with these in the archive.
 2. you should replace your /boot/kernel.img and /boot/cmdline.txt with these in the archive.
 3. you should replace your file /etc/modules with this in the archive.
 4. you should replace your /boot/modprobe.d with this in the archive.

I hope that it will help you.

flex написа на 2013.05.16 в 10:32 следното:

hi valdodov.

after copying the compiled files to root i can't get module ssd1289 loading at boot. it say's that it isn't found.

so i tried the long way. but while applying the patch there is another error. "can't find file to patch at input line 4"
i copied the patch to /home/pi/linux and used your command.

you can plz help?

Нов коментар

Вашето име: